ULTRASONOGRAF
First slide image


PRZEBIEG BADANIA

Po przybyciu do placówki, Pacjent:

1. Zgłasza się do rejestracji znajdującej się na I piętrze.

2. Po przeprowadzeniu czynności rejestracyjnych, oczekuje na wezwanie do gabinetu USG, gdzie przekazuje dokumentacją medyczną dotyczącą badanej okolicy anatomicznej - chyba, że takowej nie posiada.

3. W zależności od rodzaju badanej okolicy anatomicznej, Pacjent podczas badania leży bądź pozostaje w pozycji siedzącej.

4. Na badane miejsce zostaje nałożony specjalny żel, który zapewnia pełny kontakt głowicy USG z powierzchnią ciała, tym samym eliminując ewentualne zakłócenia. Stosowany żel jest całkowicie obojętny dla skóry i łatwo usuwalny.

5. Podczas badania lekarz radiolog przesuwa głowicą USG po badanej części ciała, uzyskując w ten sposób obraz całego narządu na ekranie monitora.

6. Czas badania wynosi od 10-20 minut (w zależności od badanej okolicy anatomicznej).

7. Po zakończeniu badania, Pacjent udaje się do poczekalni - w tym czasie lekarz radiolog, wykonujący badanie, sporządza jego opis - co trwa w okolicach 10-20 minut.


USG BADANA OKOLICA
CENA BADANIA / PLN
USG JAMY BRZUSZNEJ
170
USG TARCZYCY
170
USG ŚLINIANEK
170
USG SZYI
170
USG PIERSI
180
USG WĘZŁÓW CHŁONNYCH JEDNEJ OKOLICY
170
USG UROLOGICZNE
170
USG STAWU
230
USG JEDNEJ OKOLICY UKŁADU MIĘSNIOWO - SZKIELETOWEGO
230
USG INNE
170
USG BIODEREK + KONSULTACJA LEKARSKA
200
USG DOPPLER
CENA BADANIA / PLN
USG AORTY BRZUSZNEJ + TĘTNIC BIODROWYCH
190
USG DOPPLER BRZUSZNY
190
USG TĘTNIC JEDNEJ KOŃCZYNY DOLNEJ
250
USG TĘTNIC OBU KOŃCZYN DOLNYCH
370
USG TĘTNIC SZYJNYCH + TĘTNIC KRĘGOWYCH
200
USG ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH LUB ŻYŁ GŁĘBOKICH JEDNEJ KOŃCZYNY DOLNEJ
190
USG ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH + ŻYŁ GŁĘBOKICH JEDNEJ KOŃCZYNY DOLNEJ
270
USG ŻYŁ GŁĘBOKICH OBU KOŃCZYN DOLNYCH
290
USG ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH + ŻYŁ GŁĘBOKICH OBU KOŃCZYN DOLNYCH
370