ULTRASONOGRAF
First slide image


PRZEBIEG BADANIA

Po przybyciu do placówki, Pacjent:

1. Zgłasza się do rejestracji znajdującej się na I piętrze.

2. Po przeprowadzeniu czynności rejestracyjnych, oczekuje na wezwanie do gabinetu USG, gdzie przekazuje dokumentacją medyczną dotyczącą badanej okolicy anatomicznej - chyba, że takowej nie posiada.

3. W zależności od rodzaju badanej okolicy anatomicznej, Pacjent podczas badania leży bądź pozostaje w pozycji siedzącej.

4. Na badane miejsce zostaje nałożony specjalny żel, który zapewnia pełny kontakt głowicy USG z powierzchnią ciała, tym samym eliminując ewentualne zakłócenia. Stosowany żel jest całkowicie obojętny dla skóry i łatwo usuwalny.

5. Podczas badania lekarz radiolog przesuwa głowicą USG po badanej części ciała, uzyskując w ten sposób obraz całego narządu na ekranie monitora.

6. Czas badania wynosi od 10-20 minut (w zależności od badanej okolicy anatomicznej).

7. Po zakończeniu badania, Pacjent udaje się do poczekalni - w tym czasie lekarz radiolog, wykonujący badanie, sporządza jego opis - co trwa w okolicach 10-20 minut.


USG BADANA OKOLICA
CENA BADANIA / PLN
USG JAMY BRZUSZNEJ
120
USG TARCZYCY
120
USG ŚLINIANEK
120
USG SZYI
120
USG WĘZŁÓW CHŁONNYCH JEDNEJ OKOLICY
120
USG UROLOGICZNE
120
USG STAWU
180
USG JEDNEJ OKOLICY UKŁADU MIĘSNIOWO - SZKIELETOWEGO
180
USG PIERSI
150
USG INNE
120
USG BIODEREK + KONSULTACJA LEKARSKA
150
USG DOPPLER
CENA BADANIA / PLN
USG AORTY BRZUSZNEJ + TĘTNIC BIODROWYCH
140
USG DOPPLER BRZUSZNY
140
USG TĘTNIC JEDNEJ KOŃCZYNY DOLNEJ
200
USG TĘTNIC OBU KOŃCZYN DOLNYCH
220
USG TĘTNIC SZYJNYCH + TĘTNIC KRĘGOWYCH
150
USG ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH LUB ŻYŁ GŁĘBOKICH JEDNEJ KOŃCZYNY DOLNEJ
140
USG ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH + ŻYŁ GŁĘBOKICH JEDNEJ KOŃCZYNY DOLNEJ
220
USG ŻYŁ GŁĘBOKICH OBU KOŃCZYN DOLNYCH
240
USG ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH + ŻYŁ GŁĘBOKICH OBU KOŃCZYN DOLNYCH
320