TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
First slide image


DO CZEGO SŁUŻY TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA?

Tomografia komputerowa to metoda diagnostyczna pozwalająca na uzyskanie obrazów tomograficznych (czyli przekrojów) badanego obiektu). Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków do utworzenia obrazów 2D i 3D.


CZY BADANIE JEST BEZPIECZNE?

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

PRZEBIEG BADANIA


CENNIK BADAŃ TK
BEZ
KONTRASTU / PLN
Z
KONTRASTEM / PLN
TK GŁOWY
300
450
TK TWARZOCZASZKI
300
450
TK SZYI, KRTANI
350
500
TK KLATKI PIERSIOWEJ
350
500
TK KLATKI PIERSIOWEJ (NISKODAWKOWE)
220
-
TK JAMY BRZUSZNEJ
400
550
TK MIEDNICY MAŁEJ
400
550
TK JAMY BRZUSZNEJ + MIEDNICY MAŁEJ
600
700
TK KOŚCI SKRONIOWYCH
400
550
TK ZATOK
400
550
TK KOŚCI / STAWU
400
550
TK KRĘGOSŁUPA (1 ODCINEK)
350
480
TK DODATKOWE JEDNEJ PRZESTRZENI MIĘDZYKRĘGOWEJ
150
300
TK POMIAROWE KOŃCZYN DOLNYCH
150
300
TK POMIAR ROTACJI KOŃCZYN DOLNYCH
400
550
TK WIRTUALNA KOLONOSKOPIA
700
880
ANGIOGRAFIA
Z KONTRASTEM / PLN
ANGIO TK GŁOWY
650
ANGIO TK TĘTNIC DOMÓZGOWYCH
650
ANGIO TK AORTY BRZUSZNEJ
650
ANGIO TK AORTY PIERSIOWEJ
650
ANGIO TK AORTY BRZUSZNEJ I PIERSIOWEJ
800
ANGIO TK TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH
850
ANGIO TK TĘTNIC PŁUCNYCH
650