TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
First slide image


DO CZEGO SŁUŻY TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA?

Tomografia komputerowa to metoda diagnostyczna pozwalająca na uzyskanie obrazów tomograficznych (czyli przekrojów) badanego obiektu). Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków do utworzenia obrazów 2D i 3D.


CZY BADANIE JEST BEZPIECZNE?

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

PRZEBIEG BADANIA


CENNIK BADAŃ TK
BEZ
KONTRASTU / PLN
Z
KONTRASTEM / PLN
TK GŁOWY
250
420
TK TWARZOCZASZKI
350
430
TK SZYI, KRTANI
300
430
TK KLATKI PIERSIOWEJ
300
430
TK KLATKI PIERSIOWEJ (NISKODAWKOWE)
170
-
TK JAMY BRZUSZNEJ
300
430
TK MIEDNICY MAŁEJ
300
430
TK JAMY BRZUSZNEJ + MIEDNICY MAŁEJ
500
630
TK KOŚCI SKRONIOWYCH
350
430
TK ZATOK
350
430
TK KOŚCI / STAWU
350
430
TK KRĘGOSŁUPA (1 ODCINEK)
300
430
TK DODATKOWE JEDNEJ PRZESTRZENI MIĘDZYKRĘGOWEJ
100
100
TK POMIAROWE KOŃCZYN DOLNYCH
100
230
TK POMIAR ROTACJI KOŃCZYN DOLNYCH
350
430
TK WIRTUALNA KOLONOSKOPIA
600
780
ANGIOGRAFIA
Z KONTRASTEM / PLN
ANGIO TK GŁOWY
550
ANGIO TK TĘTNIC DOMÓZGOWYCH
550
ANGIO TK AORTY BRZUSZNEJ
550
ANGIO TK AORTY PIERSIOWEJ
550
ANGIO TK AORTY BRZUSZNEJ I PIERSIOWEJ
700
ANGIO TK TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH
750
ANGIO TK TĘTNIC PŁUCNYCH
550