TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
First slide image


CZY BADANIE JEST BEZPIECZNE?

Badanie za pomocą tomografu komputerowego jest bezbolesne i nieinwazyjne.

Jednakże, podczas jego wykonywania używane jest promieniowanie rentgenowskie, którego dawka jest stosunkowo duża, lecz bezpieczna dla pacjenta. Z tego też względu, badanie nie powinno być powtarzane często, ponieważ samo w sobie promieniowanie rentgenowskie jest szkodliwe dla organizmu, szczególnie dla kobiet w ciąży.

Co ważne, czasami Pacjentowi podaje się środek kontrastowy, w związku z czym istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej. Możliwe powikłania po wprowadzeniu kontrastu do krwi ujawniają się relatywnie rzadko i najczęściej mają formę łagodnych reakcji skórnych i pokarmowych - zaczerwienienie skóry, pokrzywka, nudności, wymioty.

Powikłania nie zależą od dawki i mogą wystąpić niezależnie od wszystkich podjętych środków ostrożności.

Spiralny wielorzędowy Tomograf Komputerowy Somatom Scope Power firmy Siemens to nowoczesna generacja jednego z najlepszych aparatów TK, umożliwiająca wykonanie wszystkich typów badań tomograficznych z uwzględnieniem zaawansowanych badań z zakresu:

 • neuroradiologii takich jak perfuzja TK,
 • kontrastowych badań naczyniowych - angio TK,
 • zaawansowanych wielofazowych badań: klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy małej oraz badań układu kostno-stawowego z możliwością tworzenia rekonstrukcji trójwymiarowych obrazów.
 • Co ważne, czasami Pacjentowi podaje się środek kontrastowy, w związku z czym istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej. Możliwe powikłania po wprowadzeniu kontrastu do krwi ujawniają się relatywnie rzadko i najczęściej mają formę łagodnych reakcji skórnych i pokarmowych - zaczerwienienie skóry, pokrzywka, nudności, wymioty.


  DO CZEGO SŁUŻY TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA?

  PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

  PRZEBIEG BADANIA


  CENNIK BADAŃ TK
  BEZ
  KONTRASTU / PLN
  Z
  KONTRASTEM / PLN
  TK GŁOWY
  250
  420
  TK TWARZOCZASZKI
  300
  430
  TK SZYI, KRTANI
  300
  430
  TK KLATKI PIERSIOWEJ
  300
  430
  TK KLATKI PIERSIOWEJ (NISKODAWKOWE)
  170
  -
  TK JAMY BRZUSZNEJ
  300
  430
  TK MIEDNICY MAŁEJ
  300
  430
  TK JAMY BRZUSZNEJ + MIEDNICY MAŁEJ
  500
  630
  TK KOŚCI SKRONIOWYCH
  350
  430
  TK ZATOK
  350
  430
  TK KOŚCI / STAWU
  350
  430
  TK KRĘGOSŁUPA (1 ODCINEK)
  300
  430
  TK DODATKOWE JEDNEJ PRZESTRZENI MIĘDZYKRĘGOWEJ
  100
  100
  TK POMIAROWE KOŃCZYN DOLNYCH
  100
  230
  TK POMIAR ROTACJI KOŃCZYN DOLNYCH
  350
  430
  TK WIRTUALNA KOLONOSKOPIA
  600
  780
  ANGIOGRAFIA
  Z KONTRASTEM / PLN
  ANGIO TK GŁOWY
  500
  ANGIO TK TĘTNIC DOMÓZGOWYCH
  500
  ANGIO TK AORTY BRZUSZNEJ
  500
  ANGIO TK AORTY PIERSIOWEJ
  500
  ANGIO TK AORTY BRZUSZNEJ I PIERSIOWEJ
  650
  ANGIO TK TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH
  700