WYGŁADZANIE ZMARSZCZEK

Zmarszczki to nic innego jak efekt upływu czasu poł±czony z intensywności± naszego stylu życia. Mechanizm powstawania zmarszczek polega na zmianach zachodz±cych w głębszych warstwach naszej skóry, tworzonych prze włókna elastyny i kolagenu, w zwi±zku z czym na powierzchni ciała powstaj± wgłębienia (mimiczne, senne, posłoneczne).

Tymczasem, bruzdy to pewien kolejny etap degradacji estetycznej twarzy. Powstaj± one najczęściej w wyniku ogólnego procesu starzenia, wiotczenia mięśni i s± co do zasady głębsze.

Na czym polega wypełnianie bruzd i zmarszczek?

Istot± zabiegu jest iniekcja, czyli wstrzyknięcie, specjalnego preparatu w miejsce powstałych zmarszczek i bruzd. Owa substancja powoduje rozluźnienie mięśni, a tym samym "rozprostowanie" poddawanych zabiegowi niedoskonałości.

Dzieje się tak w skutek podania substancji w odpowiedni mięsień, efektem czego dochodzi do blokowania impulsów między nerwami, a mięśniami. W tym miejscu warto wspomnieć, iż opisany mechanizm działania ma charakter czasowy, a nie permanentny. Oznacza to w praktyce tyle, iż zabieg powinien być powtarzany.

Niejednokrotnie podnosi się argument, iż taki zabieg skutkuje powstaniem swoistej "maski", eliminuj±cej z twarzy reakcje emocjonalne i mimikę. Rzeczywiście, w przypadku niedoświadczonych lekarzy tak się zdarza, jednakże kluczem jest dopasowanie odpowiedniej ilości preparatu do pożądanego efektu, a także racjonalne wyznaczenie miejsc wkłuć.

W naszej placówce zabieg wykonuje lekarz, a nie kosmetolog - to zapewnia profesjonalizm i bezpieczeństwo!

Czy wstrzykiwana substancja jest bezpieczna?

Owy preparat jest stosowany od ponad 20 lat. Znajdując swoje zastosowanie w leczeniu wielu schorzeń, jest on uznany za lek bezpieczny i nie wywołuj±cy żadnych środków ubocznych - poza zaczerwienieniem, siniakiem czy też obrzękiem, powstałym bardzo rzadko, a na dodatek głównie w skutek samego wkłucia.

Jak wygląda zabieg?

Zabieg jest bardzo prosty i posiada niski poziom inwazyjności. Lekarz wykonuj±cy zabieg wprowadza substancję w odpowiednie punkty, a wszystko odbywa się przy użyciu bardzo cienkiej igły, tak aby maksymalnie zredukować negatywne odczucia Pacjenta.

Iniekcje trwaj± nie dłużej niż 15 minut - z tego też powodu, zabieg jest często określany mianem wręcz "lunchowego" - czyli takiego, na który można wyskoczyć podczas przerwy w pracy. Tak dosłowne porównanie ukazuje jego niskie ryzyko oraz bezbolesność.

Jakie są efekty zabiegu?

Pierwsze efekty zabiegu można ujrzeć w ci±gu 2-4 dni. Oczywiście należy mieć na uwadze, że rezultaty wygładzenia zmarszczek lub bruzd, nie pozostaj± na zawsze.

Aktywność miꜶniowa ostrzykniętego miejsca, powraca stopniowo w okolicach 6-8 miesięcy.

Dla utrzymania długotrwałego efektu, zaleca się powtórzenie zabiegu po wcze¶śniejszej konsultacji z lekarzem.

*U niektórych Pacjentów (bardzo rzadko) mog± wyst±pić drobne obrzęki, zaczerwienienia lub siniaki, które ustępuj± do 30 minut.

Kto wykonuje zabieg?

Zabieg przeprowadza lek.med Agnieszka Nuszel.