LECZENIE POTLIWOŚCI

Czym jest nadmierna potliwość?

Nadmierna potliwoś¶ć to problem, który dotyczy coraz większej liczby osób. Bezpośredni± jej przyczyn± jest nadaktywność gruczołów potowych, w szczególnoś¶ci w obszarze dłoni, pach czy stóp. Bez w±tpienia, taka sytuacja jest bardzo uci±żliwa i znacz±co wpływa na komfort życia, gdyż pocenie się to nie tylko problem fizyczny, lecz również czynnik poważnego dyskomfortu psychicznego.

 
 
   
Jak wygl±da diagnostyka?

1. Pacjent zostaje poddany wywiadowi lekarskiemu, celem wykluczenia ewentualnych przyczyn pocenia się w obszarze gospodarki hormonalnej czy chorób metabolicznych, które można leczyć w inny sposób.

2. Lekarz przeprowadza nieinwazyjny test Minora, aby zlokalizować obszary nadmiernej potliwości. Polega on na wykorzystaniu jodyny oraz skrobi, które po odpowiednim ułożeniu na ciele Pacjenta i zabarwieniu się, ukazuj± skalę problemu.

Jaki jest sposób leczenia?

Jedn± z najskuteczniejszych metod leczenia jest wstrzyknięcie toksyny botulinowej, która ł±czy się z zakończeniami nerwowymi gruczołów potowych, blokuj±c tym samym sygnał prowokuj±cy wytwarzanie potu.

Na czym polega zabieg?


1. Skóra zostaje oczyszczona, a następnie poddana znieczuleniu miejscowemu poprzez nałożenie, na poddan± zabiegowi powierzchnię ciała, substancji znieczulaj±cej.
2. Lekarz przy użyciu bardzo cienkiej igły wstrzykuje rozcieńczon± toksynę botulinow± w miejsca dotknięte nadmiern± potliwości±.

*Zabieg trwa zaledwie kilka minut, w zależności od ilości ostrzykiwanych miejsc.

Po zabiegu

Mały stopień ingerencji zabiegu w ciało człowieka, powoduje że bezpośrednio po nim można wrócić do wszystkich czynności życia codziennego.

Skuteczność zabiegu:

Co do zasady, w ci±gu 6 - 12 dni od wykonania zabiegu potliwość ustępuję. Owy efekt utrzymuje się od 6 - 12 miesięcy. Doświadczenie oraz liczne badania dowodz±, że 3 - 4 krotne powtórzenie zabiegu pozwala na zniwelowanie problemu pocenia się, wył±cznie do stosowania kosmetyków codziennego użytku.
Rozumiemy czym jest problem nadmiernej potliwości i jak uci±żliwy potrafi być dla Pacjenta. Z nami możesz się go pozbyć.

Kto wykonuje zabieg?

Zabieg przeprowadza lek.med Agnieszka Nuszel.