OTOLARYNGOLOGIA

Otolaryngologia, czꜶciej nazywana po prostu laryngologi±, to dziedzina medycyny zajmuj±ca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha, nosa, krtani, gardła, a także innych narz±dów głowy i szyi. Co więcej, w obszar diagnostyki wchodzi także chirurgia gruczołów ¶ślinowych, języka oraz zatok przynosowych. Otolaryngolodzy zajmuj± się również chirurgi± szczęki czy dolnych dróg oddechowych.

 

Schorzenia diagnozowane w poradni otolaryngologicznej to m.in.:

- zapalenie błony ¶śluzowej nosa i gardła,
- zapalenie zatok przynosowych,
- zapalenie ucha zewnętrznego i ś¶rodkowego,
- zapalenie węzłów chłonnych,
- przewlekłe zapalenie migdałków,
- zapalenia strun głosowych,
- ostre zakażenia górnych dróg oddechowych.

W skład zespołu lekarzy reprezentuj±cych nasz± poradnię otolaryngologiczn± wchodz±:

dr n. med. Wojciech Brzoznowski
lek. med. Dominika Jesikiewicz
dr. n. med. Krzysztof Kiciński