Firma  Radiologica Net Pytlewski & Ryterski Spółka Jawna powstała w 2008 r. i jest powi±zana (poprzez swoich właścicieli) z firm± " Radiologica" Sp. zo.o. z siedzib± w Warszawie.
      Od lipca 2009 roku placówka funkcjonuje jako Podmiot Leczniczy Radiologica Net Pytlewski& Ryterski Spółka Jawna z jednostk± organizacyjn± NZOZ Radiologica Net Pytlewski & Ryterski, 84-230 Rumia, ul. Kombatantów 7.
      Istot± komfortu Pacjenta jest przede wszystkim jego subiektywny odbiór jakości ś¶wiadczonej usługi. Efektem d±żenia do doskonałości w tym obszarze, w placówce wprowadzono System Zarz±dzania Jakoś¶ci±, oparty na szeregu norm i potwierdzony certyfikatem jakoś¶ci PL-EN ISO 9001:2009.

 
   

Kolejnym etapem rozwoju było otwarcie poradni specjalistycznych, w których, od lipca 2013 roku, Pacjenci mog± korzystać z wiedzy i doświadczenia neurologów, otolaryngologów, chirurgów oraz alergologa dziecięcego - a wszystko to w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Nie poprzestaliśmy tylko na tym. W sierpniu 2015 roku powstała nowa Pracownia Rezonansu Magnetycznego Radiologica Net Pytlewski & Ryterski Gdynia, 81-348 Gdynia, ul. Wójta Radtkego 1 (teren Szpitala św. Wincentego a Paulo Gdynia).

Już dziś¶ zapraszamy do zapoznania się z szerok± ofert± badań diagnostycznych, zabiegów medycznych i porad lekarskich wykonywanych prywatnie a także w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.