Jako, że nasze doświadczenie oraz wiedza spełniaj± wszystkie standardy medyczne, już w sierpniu 2015 roku otwarto kolejny oddział diagnostyki MRI - w dawnym Szpitalu Miejskim w Gdyni (obecnie Szpital św. Wincentego a Paulo Gdynia).

Ponadto, w ramach działalno¶ści firmy funkcjonuje placówka w Rumi, otwarta w lipcu 2009 roku. Od samego pocz±tku działania ukierunkowane były głównie na wysokiej jakości diagnostykę obrazow± rezonansem magnetycznym (MRI) oraz tomografem komputerowym (TK). Jednakże, nowoczesny sprzęt to nie wszystko. Istot± komfortu Pacjenta jest przede wszystkim jego subiektywny odbiór jakoś¶ci ś¶wiadczonej usługi. Efektem d±żenia do doskonałoś¶ci w tym obszarze, w placówce wprowadzono System Zarz±dzania Jakoś¶ci±, oparty na szeregu norm i potwierdzony certyfikatem jakości PL-EN ISO 9001:2009.

 
     

Kolejnym etapem rozwoju Radiologica Net Rumia było otwarcie poradni specjalistycznych, w których od lipca 2013 roku Pacjenci mog± korzystać z wiedzy i doświadczenia neurologów, otolaryngologów, chirurgów oraz alergologa dziecięcego - a wszystko to w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Już dziś zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą badań diagnostycznych, zabiegów medycznych i porad lekarskich wykonywanych prywatnie a także w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.