Do czego służy USG?

Ultrasonograf to urz±dzenie pozwalaj±ce na nieinwazyjne diagnozowanie obrazowe. Zastosowanie ultradźwięków do badania pozwala uzyskać obrazy przekroju badanych tkanek z dokładnością nawet do 0,1mm.

Ponadto, aparat USG posiada możliwość obrazowania naczyń z opcj± kolorowego doppler'a i pozwala na diagnostykę układu tętniczego i żylnego zarówno naczyń domózgowych jak naczyń kończyn dolnych i górnych oraz jamy brzusznej.

 
   

Jakie badania wykonujemy w naszej placówce?

Lekarze specjaliści wykonuj± pełny zakres badań w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej:

- szyi i tarczycy,
- narządów jamy brzusznej (dorośli),
- jąder,
- powłok skórnych,
- układu mi궜niowo-szkieletowego.

 

Ultradźwięki to fale akustyczne o wysokiej częstotliwości, niesłyszalne dla człowieka. S± wszechobecne w otaczaj±cym nas ¶świecie i wykorzystywane między innymi przez zwierzęta, przemysł, kosmetologię oraz medycynę.

Wiele badań naukowych potwierdza bezpieczeństwo ultrasonografii. Uznaje się, że jest to bardzo przydatny, wiarygodny, nieinwazyjny i nowoczesny sposób diagnozowania.

Badania USG trwaj± krótko, a stosowane natężenia s± niskie. Dowiedziono, że naś¶wietlanie ultradźwiękami o natężeniu bezpiecznym, z odpowiednim odstępem czasowym, nie poci±ga za sob± żadnych efektów kumulacyjnych.