Do czego służy rezonans magnetyczny?

Rezonans Magnetyczny to jedno z najnowocześniejszych i najdokładniejszych urządzeń, służ±cych diagnostyce obrazowej ludzkiego ciała. Dzięki możliwości wykorzystania właściwości magnetycznych atomów składaj±cych się na nasz organizm oraz silnego pola magnetycznego, za pomocą MRI można zobrazować przekroje wszystkich narz±dów wewnętrznych w każdej płaszczyźnie.

 
   

Czy badanie jest bezpieczne?

Siemens Magnetom Symphony o sile 1,5T jest typem rezonansu zamkniętego. Oznacza to, iż Pacjent jest umieszczany na ruchomym stole, wsuwanym na czas badania do tunelu maszyny.

Dla komfortu Pacjenta podczas badania, sprzęt jest wyposażony w specjalne słuchawki wygłuszaj±ce, służ±ce do komunikacji z technikiem radiologii przeprowadzaj±cym badanie. Ponadto, osoby cierpi±ce na stany lękowe (klaustrofobia), mog± być spokojne o przebieg badania, gdyż na samym jego pocz±tku otrzymuj± specjaln± "gruszkę alarmow±" - po której ś¶ciśnięciu badanie zostaje natychmiast przerwane.

   
 
   

Wysokopolowy system rezonansu magnetycznego - Magnetom firmy Siemens umożliwia dokładn± ocenę struktur:
-ośrodkowego układu nerwowego - badania mózgu i kręgosłupa;
-pełen zakres badań naczyniowych w tym angiografia kontrastowa i badania naczyń obwodowych kończyn dolnych;
-badania narz±dów jamy brzusznej i miednicy małej oraz kompleksowa ocena układu kostno - stawowego.

-ośrodkowego układu nerwowego - badania mózgu i kręgosłupa;
-pełen zakres badań naczyniowych w tym angiografia kontrastowa i badania naczyń obwodowych kończyn dolnych;
-badania narz±dów jamy brzusznej i miednicy małej oraz kompleksowa ocena układu kostno - stawowego.