Do czego służy rezonans magnetyczny?

Rezonans Magnetyczny to jedno z najnowocześniejszych i najdokładniejszych urządzeń, służ±cych diagnostyce obrazowej ludzkiego ciała. Dzięki możliwości wykorzystania właściwości magnetycznych atomów składaj±cych się na nasz organizm oraz silnego pola magnetycznego, za pomocą MRI można zobrazować przekroje wszystkich narz±dów wewnętrznych w każdej płaszczyźnie.

 
     

Czy badanie jest bezpieczne?

Siemens Magnetom Avanto o sile 1,5T jest typem rezonansu zamkniętego. Oznacza to, iż Pacjent jest umieszczany na ruchomym stole, wsuwanym na czas badania do tunelu maszyny.

Dla komfortu Pacjenta podczas badania, sprzęt jest wyposażony w specjalne słuchawki wygłuszaj±ce, służące do komunikacji z technikiem radiologii przeprowadzaj±cym badanie. Ponadto, osoby cierpi±ce na stany lękowe (klaustrofobia), mog± być spokojne o przebieg badania, gdyż na samym jego pocz±tku otrzymuj± specjaln± "gruszkę alarmow±" - po której ściśnięciu badanie zostaje natychmiast przerwane.

     
 

Magnetom Avanto to pierwszy system oparty na technologii TIM (Total Imaging Matrix). Jest to zaawansowane rozwi±zanie, stworzone przez firmę Siemens, posiadaj±ce znacznie różni±cy się od poprzednich wzór cewki matrycowej - co jest prawdziwym przełomem w dziedzinie obrazowania rezonansem. Zapewnia to:

Rewolucyjn± jakość otrzymywanych danych, a dokładniej:

- Obrazy najwyższej wysokiej jakości, ukazuj±ce zupełnie nowy wymiar szczegółów morfologicznych,
- W praktyce, obrazowanie, które pozwala na uzyskanie największej pewności podczas stawiania diagnozy.

Niespotykany dotąd komfort:

- Wyjątkowo lekkie cewki
Dla przykładu: cewka matrycowa do całego ciała waży jedynie 950 gramów
- Obejmuje całe ciało
Nie występuje potrzeba zmieniania pozycji pacjenta, lub cewki
- Przyjazny dla słuchu - 97% hałasów zostaje z redukowanych
- Zaprojektowany, tak aby być wygodnym i zachęcaj±cym, a także zawiera udogodnienia dla pacjentów z klaustrofobi±.