NEUROLOGIA - NFZ


CZYM JEST NEUROLOGIA?

Neurologia to dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami i ośrodkowego układu nerwowego, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy.

Podstawowy zakres zadań poradni neurologicznej to diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego, prowadzenie chorych z przewlekłymi, podstawowymi chorobami neurologicznymi takimi jak: padaczka, migrena, choroba Parkinsona a także:

  • choroby układu krążenia, krwiotwórczego,
  • schorzenia kręgosłupa,
  • bóle kończyn dolnych i górnych,
  • drętwienia, drżenia nóg i rąk,
  • udar mózgu, zaburzenia krążenia mózgowego,
  • migrena,
  • zaburzenia chodzenia,
  • porażenie nerwu twarzowego,
  • neurologia nerwu trójdzielnego,
  • urazy głowy i kręgosłupa.