LIPOLIZA INIEKCYJNA

W dobie dynamicznego życia zawodowego, niepozwalaj±cego na regularne posiłki czy ćwiczenia, coraz więcej osób boryka się z problemami: jak pozbyć się "boczków" czy "oponki" z brzucha. Odchudzanie to nie tylko spory wysiłek i dyscyplina, lecz także wydatek - bez gwarancji pozbycia się tzw. zalegających depozytów tkanki tłuszczowej.

Czym jest lipoliza iniekcyjna?

Lipoliza iniekcyjna to niechirurgiczny zabieg, polegaj±cy na miejscowym usuwaniu nagromadzonego tłuszczu, który pomimo intensywnych ćwiczeń lub rygorystycznej diety, lokalnie jest wręcz nie do usunięcia.

 
   
Należy rozróżnić lipolizę i liposukcję. Ten drugi zabieg jest bardzo inwazyjny, wymaga długiej rekonwalescencji oraz może pozostawić liczne zniekształcenia tkanek.
Tymczasem omawiana lipoliza działa wewn±trz organizmu, modeluje sylwetkę, a bezpo¶średnio bo zabiegu można udać się do domu.

Na czym polega zabieg?

Istot± omawianej metody s± bezbolesne wstrzyknięcia (iniekcje), w okre¶ślonej przez lekarza dawce, substancji rozkładaj±cej tkankę tłuszczow±. Mowa tu o roztworze fosfatydylocholiny, która to jest substancj± naturalnie występuj±c± w ludzkim organizmie - a więc absolutnie nieszkodliw±.
Należy również wspomnieć, że igła używana do zabiegu jest bardzo cienka, a sam zabieg jest w pełni bezpieczny i trwa do 30 minut.

W jaki sposób lipoliza iniekcyjna działa?

Wspomniana substancja, wprowadzona bezpoś¶rednio do miejsca gromadzenia się tkanki tłuszczowej, przenika przez błony komórkowe do wnętrza komórek tłuszczowych, powoduj±c kontrolowany stan zapalny, a tym samym rozpuszczenie ich struktury.
W następnej kolejności, organizm transportuje uwolniony tłuszcz do w±troby, gdzie zostaje on rozłożony, a następnie wydalony.

Co ważne, jako że głównym założeniem zabiegu jest wytworzenie kontrolowanego stanu zapalnego, bezpo¶średnio po zabiegu często dochodzi do pojawiania się: zaczerwienienia, obrzęku czy zwiększonej wrażliwości skóry. Efekt taki jest całkowicie normalny i utrzymuje się do kilku dni po zabiegu.

Jakie s± wskazania do przeprowadzenia lipolizy iniekcyjnej?


ZABIEG NIE POWINIEN BYĆ PRZEPROWADZANY
WYŁˇCZNIE CELEM REDUKCJI MASY CIAŁA.
MIEJSCOWE ZASTOSOWANIE MA CHARAKTER GŁÓWNIE ESTETYCZNY.

Lipoliza iniekcyjna to zabieg zmierzaj±cy głównie do modelowania sylwetki.

Głównymi przesłankami poddania się mu s±:

- podwójny podbródek
- fałdka na brzuchu, tzw. oponka
- gruby, otłuszczony kark, tzw. byczy kark
- tłuszczaki
- ginekomastia męska
- redukcja cellulitu
- fałdki pod pośladkami
- nadmierne nagromadzenie tłuszczu na kolanach, udach
- nadmierne nagromadzenie tłuszczu w okolicach tricepsu i pach
- fałdy na plecach, pod żebrami

Jakie s± efekty zabiegu?

Co do zasady, w okolicy poddanej zabiegowi, dochodzi do zmniejszenia fałd tłuszczowych nawet o 5-6 cm w obwodzie.

Co istotne, za pomoc± lipolizy nie usuwa się absolutnie wszystkich komórek tłuszczowych, gdyż wywołałoby to efekt odwrotny do zamierzonego - tj. pozbylibyśmy się tłuszczu, ale skóra posiadałaby liczne nierówności.

Skutki zabiegutrwałe, przy założeniu że Pacjent będzie utrzymywał względnie stabiln± wagę ciała. Nawet w sytuacji ponownego przytycia, proporcje uzyskane w trakcie terapii będ± stałe.

Kto wykonuje zabieg?
Zabieg przeprowadza lek.med Agnieszka Nuszel.