NZOZ Radiologica Net Rumia - Nowoczesna Przychodnia Wielospecjalistyczna, Pracownia MRI & TK
 

Podmiot Leczniczy Radiologica Net Pytlewski & Ryterski
Spółka Jawna z siedzibą w Rumi przy ul. Kombatantów 7
składa się z dwóch przedsiębiorstw:

1) NZOZ Radiologica Net Pytlewski & Ryterski, 84-230 Rumia, ul. Kombatantów 7
Nowoczesna Przychodnia Wielospecjalistyczna, Pracownia Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej

2) Radiologica Net Pytlewski& Ryterski Gdynia, 81-348 Gdynia, ul. Wójta Radtkego 1
Nowoczesna Pracownia Rezonansu Magnetycznego.

Obie jednostki posiadają wykwalifikowany i doœwiadczony personel medyczny
oraz wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny.

"Prawo Pacjenta jest najwyższym dobrem"

 
     

Oferujemy kompleksową obsługę diagnostyczną, poprzez:

- specjalistyczne porady lekarskie,
- badania ultrasonograficzne (USG),
- badania laboratoryjne (Laboratorium Synevo),
- Rezonans Magnetyczny (MRI ),
- Tomografię Komputerową (TK).

Powyższe elementy, wsparte rozbudowanym Systemem Zarządzania Jakoœcią (Certyfikat ISO 9001:2009), Polityką Bezpieczeństwa oraz Instrukcjami Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych umożliwiają ciągłe podnoszenie jakoœci usług - czego efektem jest marka firmy Radiologica Net, kojarzona z profesjonalizmem w zakresie obowiązujących standardów, wiedzy medycznej, a także bezpieczeństwem w zakresie ochrony danych osobowych.