DYSKOLIZA OZONOWA

Czym jest dyskoliza ozonowa?

Przedstawiamy Państwu now± metodę leczenia dyskopatii lędźwiowej wykorzystuj±c± lecznicze właściwości ozonu przy pomocy tomografii komputerowej. Metoda w Polsce dotychczas nie stosowana, na świecie znana jest od 10 lat.

Czy ingerencja w kręgosłup jest bezpieczna?

Dyskoliza ozonowa kr±żka międzykręgowego to minimalnie inwazyjna metoda leczenia dyskopatii lędźwiowej polegaj±ca na przezskórnym nakłuciu kr±żka i bezpośrednim wstrzyknięciu terapeutycznej mieszaniny gazów.

Ozon to niestabilny gaz o silnie utleniaj±cych właściwościach stosowanych od lat w medycynie m.in. ze względu na właściwości antyseptyczne i przeciw zapalne.

 
 

Jak odbywa się zabieg?

Zabieg dyskolizy ozonowej wykonywany jest w trybie ambulatoryjnym. Planowanie i przeprowadzenie zabiegu odbywa się pod kontrolą tomografii komputerowej. Przezskórne nakłucie kr±żka międzykręgowego jest wykonywane w trybie ci±głego podgl±du okolicy zabiegu dzięki zastosowaniu fluoroskopii w tomografii komputerowej.

Fluoroskopia TK pozwala na skanowanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa w czasie rzeczywistym ze znacznym ograniczeniem dawki promieniowania jonizuj±cego.

Czas trwania zabiegu jest krótki, nawet poniżej 30 min.

Jak długi jest okres rekonwalescencji po zabiegu?

Po zabiegu Pacjent odpoczywa przez dwie godziny, następnie jest wypisany do domu. Cała procedura zajmuje zatem około trzy godziny. Powikłania metod± minimalnie inwazyjnej dyskolizy za pomoc± ozonu niesie za sob± nieznaczne ryzyko wyst±pienia powikłań pozabiegowych w postaci zakażenia. Ryzyko to jest minimalizowane przez zastosowanie pełnej aseptyki w czasie zabiegu. Dodatkowo dzięki właściwościom przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym ozonu ryzyko infekcji jest praktycznie niemożliwe, ozon podany miejscowo przyspiesza gojenie.

Jaki jest mechanizm działania terapeutycznego?

Ozon w mieszaninie z tlenem podany bezpośrednio do kr±żka międzykręgowego działa na proteoglikany wchodzące w skład j±dra miażdżystego kr±żka powoduje ich utlenowanie, co prowadzi do zmniejszenia objętości kr±żka i stopnia jego uwypuklenia dokanałowego.
- Działanie przeciwzapalne w miejscu patologii poprzez utlenianie receptorów bólu.
- Poprawa mikrokr±żenia w miejscu ucisku przez dysk na naczynka krwionośne i zwiększenie lokalnego
dotlenienia korzeni nerwowych.
- Zmniejszenie napięcia mięśniprzykregosłupowych w przypadku dodatkowej iniekcji okołokorzeniowej ozonu.

Jakie są efekty po zabiegu?

Natychmiastowe całkowite lub częściowe ust±pienie bólu .

Okres utrzymywania się umiarkowanych dolegliwości pacjenta lub nieznacznego pogorszenia w ciągu 2 tygodni.
Faza polepszenia w ci±gu 8 tygodni.

Rezultaty:

Całkowite ust±pienie bólu w 75% - 80% przypadków
Ust±pienie objawów zaburzenia czucia (mrowienie, drętwienie) w 70% - 80%
Ust±pienie objawów zmniejszenia siły mi¶śniowej w 50% - 60% przypadków

Kto wykonuje zabieg?

Zabieg jest wykonywany przez specjalistę radiologa, lek.med. Pawł Jesikiewicz.