KONSULTACJE DIETETYCZNE

Dietetyka to dziedzina nauki zajmuj±ca się zasadami żywienia człowieka zdrowego jak i chorego.Odpowiednio zbilansowana dieta może pełnić funkcję zapobiegaj±c± dolegliwości± i lecznicz±, która wspomaga leczenie.

Często objawy choroby s± jeszcze łagodne i sama zastosowanie odpowiednio dobranej diety wystarczy do uregulowania zaburzeń. Celem diety jest więc optymalizacja prawidłowej pracy organizmu.

Konsultacje dietetyczne prowadzi - Marianna Nonn.

 
 
   
Oferta:
1) Analiza składu ciała

Tanita SC-330 to urz±dzenie wykorzystuj±ce do pomiaru tkanki tłuszczowej technologię BIA. Monitorowanie składu ciała jest najlepszym sposobem by pokazać Pacjentowi korzyś¶ci, jakie może osi±gn±ć w trakcie procesu odchudzania przez stosowanie odpowiedniej diety.

Odczyt parametrów opisuj±cych skład masy ciała pomaga pacjentowi zrozumieć wpływ odpowiedniej diety na jego ciało. Taka informacja sprawi, że poczuje się jeszcze bardziej zmotywowany i usatysfakcjonowany.

Analiza dostarcza następujących informacji:

Analiza dostarcza następuj±cych informacji:

- Masę ciała;
- Masę mięśni;
- Masę tkanki tłuszczowej;
- Masę koś¶ci;
- Całkowit± objęto¶ść wody w organizmie;
- Beztłuszczow± masę ciała;
- BMI;
- Procentow± zawartość tkani tłuszczowej;
- Podstawow± przemianę BMR;

- Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej - prawidłowy poziom tłuszczu wisceralnego może zmniejszyć ryzyko niektórych chorób, takich jak: choroby serca, nadciśnienie, cukrzyca typu II

- Wiek metaboliczny - funkcja ta oblicza BMR pacjenta i przedstawia dla jakiego wieku jego metabolizm jest odpowiedni. Jeżeli BMR pacjenta jest wyższy niż jego prawdziwy wiek, to znaczy, że powinien polepszyć swoj± podstawow± przemianę materii. Zwiększona aktywność fizyczna pozwoli na zbudowanie tkanki mięśniowej, która pomoże w polepszeniu wieku metabolicznego.

Aby można było przeprowadzić dokładn± analizę składu ciała:

- Na 24 godziny przed wizyt± zrezygnować z intensywnego wysiłku fizycznego;

- W dniu wizyty zrezygnować z picia napojów energetyzuj±cych i kawy;

- Na 3 godziny przed wizyt± nie pić i nie je¶ść;

- Na wizytę należy ubrać się tak, aby bez problemu odsłonić bose stopy.

Przeciwskazania do wykonania analizy składu ciała:

- wszczepiony rozrusznik serca lub inny implant medyczny

2) Kuracja odchudzaj±ca - skierowana dla wszystkich, którzy chc± zdrowo pozbyć się zbędnych kilogramów nie trac±c przy tym tkanki mięśniowej.

Proces odchudzania jest indywidualny i zależy od wielu czynników, między innymi od tego ile kilogramów mamy do zrzucenia, od stanu zdrowia, składu ciała (zawartości tkanki mięśniowej w organizmie) ale również od tego w jaki sposób przeprowadzone były wcześniejsze diety odchudzające.

3) Dietoterapie w schorzeniach:

- Zespół metaboliczny (cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie);

- Żywienie w chorobach autoimmunologicznych - reakcja autoimmunologiczna polega na tym, że układ odpornościowy atakuje własny organizm i zwraca się przeciwko jego własnym komórkom, tkankom i narz±dom. Choroby autoimmunologiczne występuj± bardzo często, ale niestety wiele osób nie ma świadomości, że ich dolegliwości maj± tego rodzaju podłoże. Choroby autoimmunologiczne znacznie częściej dotykaj± kobiet niż mężczyzn i pojawiaj± się w wieku rozrodczym. Do czynników wywołuj±cych tak± chorobę zaliczamy stres, infekcje wirusowe, alergie lub nietolerancje pokarmowe, niedobory składników odżywczych i ciaże. Do chorób autoimmunologicznych należy: reumatologiczne zapalenie stawów, łuszczyca, toczeń, stwardnienie rozsiane, choroby tarczycy - Hashimoto, Gravesa-Basedowa. Prawidłowo funkcjonujący przewód pokarmowy to podstawa naszego zdrowia!

- Żywienie w zespole jelita drażliwego i innych schorzeniach przewodu pokarmowego. Refluks. Reakcje immunologiczne wyzwalaj±ce odpowiedź immunologiczn± najczęściej określa się jako "alergie". Dochodzi do nich, gdy organizm nadmiernie reaguje na produkty, które u większości osób nie powodują takiej odpowiedzi. Taka nadmierna reakcja powoduje uruchomienie produkcji przeciwciał przez układ przez układ odpornościowy. Przeciwciała te atakują niektóre białka pochodz±ce z żywności, które układ odpornościowy rozpoznaje jako zagrożenie.

Alergie podzielone s± na cztery typy: I, II, III i IV. Przynależność do poszczególnych typów zależy od tego, która część układu odpornościowego ulega aktywacji i w jakim czasie występuje reakcja. Dwoma typami alergii najczęściej zwi±zanymi z niepoż±danymi reakcjami na produkty żywnościowe s±:

- Alergia pokarmowa typu I określana jako alergia zależna od przeciwciał IgE /Nadwrażliwość Typu I /Alergia prawdziwa Reakcja tego typu charakteryzuje produkcja przeciwciał IgE, uwalnianie histaminy oraz innych mediatorów chemicznych na skutek narażenia na działanie alergenu (np. orzeszków ziemnych lub skorupiaków). S± one odpowiedzialne za objawy natychmiastowe,występuj±ce w ci±gu kilku sekund lub minut po spożyciu określonych produktów. Objawami najczęściej zwi±zanymi z klasyczn± reakcj± alergiczn± s±: wysypka, kichanie, trudności z oddychaniem lub wstrz±s anafilaktyczny. To, które produkty spożywcze s± odpowiedzialne za wyzwalanie objawów alergii jest zwykle oczywiste i takich produktów należy unikać do końca życia.

- Alergia typu III określana jako alergia zależna od przeciwciał IgG /Nietolerancja pokarmowa/ Nadwrażliwość na pokarmy. Reakcje ta charakteryzuje produkcja przeciwciał IgG oraz tworzenie kompleksów antygen-przeciwciało, które s± odkładane lokalnie w tkankach i powoduj± przewlekły, uogólniony stan zapalny. Kompleksy te s± odpowiedzialne za opóźnione występowanie objawów - w kilka godzin lub dni po spożyciu określonego produktu. Do objawów należ±: niepokój, depresja, zespół jelita drażliwego, bóle głowy/migreny, zmęczenie, nadciśnienie, egzema, astma, bóle stawów, zapalenie stawów, przewlekły katar, problemy z wag± oraz fibromialgia. Możliwe jest wyeliminowanie powoduj±cych objawy produktów z diety na pewien czas, a następnie, po ust±pieniu objawów, ich ponowne, stopniowe wprowadzenie.

- Nietolerancje pokarmowe s± to reakcje niepoż±dane, które występuj± po spożyciu pokarmu. Mog± być wywołane wrażliwości± na określone substancje chemiczne/dodatki znajduj±ce się w żywności lub częściej - wynikać z niedoborów enzymatycznych. Reakcje te przebiegają bez podłoża układu odpornościowego.

Najczęściej spotykane nietolerancje: - Laktozy (cukier mleczny)- Fruktozy (cukier występujący w owocach) - Histaminy (powodowana jest przez podwyższony poziom histaminy wyniku niedoboru enzymu rozkładającego histaminę. W dużej ilości znajduje się w produktach tak jak: czerwone wino, sery i tuńczyk. Niektóre produkty pokarmowe nie zawieraj± dużej ilości histaminy, lecz mogą wywoływać jej uwalnianie w organizmie. Należą do nich owoce cytrusowe, banany, pomidory, czekolada.

W przypadku nietolerancji pokarmowych najczęściej zaleca się stosowanie diety eliminacyjnej (unikanie mleka w przypadku nietolerancji laktozy) lub podawanie enzymów, które dokonują procesu rozłożenia danego produktu. (np. DAO w nietolerancji histaminy).

Nie powinno bagatelizować się objawów, które towarzysz± nam od dłuższego czasu, nawet jeśli s± to objawy, które nie zagrażaj± bezpośrednio życia. Do takich objawów należ± zaparcia, biegunki, wzdęcia, zatrzymywanie wody, problemy skórne, ostre bóle głowy, przewlekłe zmęczenie, zaburzenia koncentracji, problemy ze snem, przewlekły nieżyt nosa. Osoby, którym towarzysz± powyższe objawy, często spotykaj± się z niewłaściw± diagnoz± lub stwierdzeniem, że ich symptomy maj± podłoże natury psychicznej.

U niektórych osób występuj± pojedyncze objawy, u innych nietolerancja pokarmowa może spowodować wiele objawów ze strony układu pokarmowego, oddechowego, kostno-stawowego, mięśniowego, skórnego czy hormonalnego jak np. problemy z poczęciem lub utrzymaniem ci±ży.

- Układanie diet rotacyjnych - alergie i nietolerancje pokarmowe

- Zakupy z dietetykiem

DIAGNOSTYKA

foodtest

Elisa FoodTest

Badanie laboratoryjne oparte na dobrze znanej technologii ELISA, które wykrywa obecność pokarmowo-swoistych przeciwciał IgG w pokarmach, które konsumujemy.

Rodzaje testów:

- FoodTest rozpoznawczy - to badanie wykrywaj±ce podwyższone stężenie pokarmowo-swoistych przeciwciał IgG w celu określenia, czy występuje nietolerancja pokarmowa. Wynik prezentowany jest jednowymiarowo: TAK lub NIE. W przypadku pozytywnego wyniku zalecane jest rozszerzenie testu do pełnego panelu.

- FoodTest 90 to badanie określaj±ce stężenie IgG przeciwko 85 antygenom pokarmowym, bada nietolerancję pokarmow± między innymi gluten, mleko krowie, białko i żółtko jaj kurzego.

- FoodTest 90 vegetarianto panel skomponowanydla osób na diecie wegetariańskiej, bada ilościowo poziom IgG przeciwko 94 antygenom pokarmowym.

- FoodTest 110 to ilościowe badanie IgG przeciw 109 antygenom pokarmowym, określa nietolerancję pokarmow± między innymi na gluten, mleko krowie, kozie i owcze.


foodprint

FoodPrint

Jest najbardziej zaawansowanym i kompleksowym badaniem laboratoryjnym w nowoczesnej technologii mikromacierzy, do identyfikowania pokarmowo-swoistych przeciwciał IgG.

- FoodPrint rozpoznawczyto badanie wykrywające podwyższone stężenie pokarmowo-swoistych przeciwciał IgG w celu określenia, czy występuje nietolerancja pokarmowa. Wynik prezentowany jest jednowymiarowo: TAK lub NIE. W przypadku pozytywnego wyniku zalecane jest rozszerzenie testu do pełnego panelu.

- FoodPrint 200+ to najbardziej rozszerzone ilościowe badanie IgG przeciwko 222 antygenom pokarmowym, określa nietolerancję pokarmową między innymi na miód, aloes, zioła, przyprawy, glony morskie, kazeinę i białka serwatkowe mleka.


candida

CandidaAlbicans

Test do wykrywania podwyższonego poziomu przeciwciał w klasie M (IgM) i G (IgG) przeciw antygenom drożdżaka.

Badanie jest skutecznym narzędziem diagnostyki, leczenia i monitorowania wyników. Materiał do badania jest pobierany w łatwy i nieinwazyjny sposób, z krwi włośniczkowej. Candida albicans jest grzybem drożdżopodobnym, który wchodzi w skład fizjologicznej mikroflory jelitowej. Jednak w niekorzystnych warunkach spowodowanych głównie obniżeniem sprawności układu odpornościowego, może ulegać nadmiernemu przerostowi, powoduj±c chorobę nazywan± kandydoz±.

FoodDetective

Nowoczesny, jedyny na rynku jakościowy, ambulatoryjny test in vitro, który określa podwyższony poziom antygenów IgG przeciwko 59 produktom pokarmowym. Materiałem potrzebnym do przeprowadzenia testu jest niewielka próbka krwi pobrana z opuszka palca.

Opakowanie testu FoodDetective zawiera wszystkie niezbędne odczynniki i materiały konieczne do wykonywania badania. Nie wymaga sprzętu laboratoryjnego.