CHIRURGIA OGÓLNA

Chirurgia sama w sobie jest jedn± z najstarszych dziedzin medycyny, która obok wiedzy medycznej wymaga także umiejętności zwi±zanych z wykonywaniem zabiegów operacyjnych.

W odniesieniu do usług ¶świadczonych w naszej placówce, chirurgia ogólna skupia się na kwestiach gojenia ran, zakażeń, postępowania przed - i pooperacyjnego.

 
 
   

Lekarze pozostaj±cy do dyspozycji Pacjentów:

lek. med. Lidia Kodłubańska - specjalista chirurgii ogólnej
lek. med. Dariusz Dziwura - chirurg ogólny, chirurgia estetyczna
dr n. med. Zbigniew Łobodziński - specjalista chirurgii ogólnej
lek. med. Maciej Pawlak