CHIRURGIA OGÓLNA

Chirurgia sama w sobie jest jedn± z najstarszych dziedzin medycyny, która obok wiedzy medycznej wymaga także umiejętnoś¶ci zwi±zanych z wykonywaniem zabiegów operacyjnych.

W odniesieniu do usług świadczonych w naszej placówce, chirurgia ogólna skupia się na kwestiach gojenia ran, zakażeń, postępowania przed - i pooperacyjnego.

 
 
   
 
Lekarze specjaliś¶ci chirurgii ogólnej:

lek. med. Lidia Kodłubańska
lek. med. Dariusz Dziwura
lek. med. Maciej Pawlak
lek. med. Paweł Pikiel
dr n. med. Zbigniew Łobodziński
lek. med. Piotr Winnicki