TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (TK) - CENNIK
CENNIK BADAŃ TK
BEZ
KONTRASTU / PLN
Z
KONTRASTEM / PLN
TK GŁOWY
250
400
TK TWARZOCZASZKI
300
400
TK SZYI, KRTANI
300
400
TK KLATKI PIERSIOWEJ
300
400
TK KLATKI PIERSIOWEJ (NISKODAWKOWE)
150
-
TK JAMY BRZUSZNEJ
300
400
TK MIEDNICY MAŁEJ
300
400
TK JAMY BRZUSZNEJ + MIEDNICY MAŁEJ
500
600
TK KOŚCI SKRONIOWYCH
350
450
TK ZATOK
300
400
TK KOŚCI / STAWU
350
450
TK KRĘGOSŁUPA (1 ODCINEK)
300
450
TK DODATKOWE JEDNEJ PRZESTRZENI MIĘDZYKRĘGOWEJ
100
100
TK POMIAROWE KOŃCZYN DOLNYCH
100
200
ANGIOGRAFIA
Z KONTRASTEM / PLN
ANGIO TK GŁOWY
500
ANGIO TK TĘTNIC DOMÓZGOWYCH
500
ANGIO TK AORTY BRZUSZNEJ
500
ANGIO TK AORTY PIERSIOWEJ
500
ANGIO TK AORTY BRZUSZNEJ I PIERSIOWEJ
650
ANGIO TK TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH
700