BADANA OKOLICA

CENA BADANIA
 
     
   
 
USG JAMY BRZUSZNEJ
90 PLN
USG TARCZYCY
90 PLN
USG ŚLINIANEK
120 PLN
USG SZYI
120 PLN
  USG WĘZŁÓW CHŁONNYCH
120 PLN
USG UROLOGICZNE
90 PLN

USG STAWU
180 PLN
USG JEDNEJ OKOLICY UKŁADU MIĘSNIOWO - SZKIELETOWEGO
180 PLN
USG INNE
120 PLN
 
USG PIERSI
120 PLN
 
     
   
         
  USG DOPPLER
CENA BADANIA
 
USG AORTY BRZUSZNEJ
+
TĘTNIC BIODROWYCH
120 PLN
USG DOPPLER BRZUSZNY
120 PLN
USG TĘTNIC JEDNEJ KOŃCZYNY DOLNEJ
+
TĘTNICY BIODROWEJ JEDNEJ KOŃCZYNY DOLNEJ
180 PLN
USG OBU TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH TĘTNIC BIODROWYCH
200 PLN
USG TĘTNIC SZYJNYCH
+
TĘTNIC KRĘGOWYCH
120 PLN
USG ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH
LUB
ŻYŁ GŁĘBOKICH JEDNEJ KOŃCZYNY DOLNEJ
100 PLN
USG ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH
+
ŻYŁ GŁĘBOKICH JEDNEJ KOŃCZYNY DOLNEJ

200 PLN
 
 
USG ŻYŁ GŁĘBOKICH OBU KOŃCZYN DOLNYCH
+
ŻYŁA GŁÓWNA DOLNA
+
ŻYŁY BIODROWE
220 PLN
 
   
USG ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH
+
ŻYŁ GŁĘBOKICH OBU KOŃCZYN DOLNYCH
300 PLN