BADANA OKOLICA

CENA BADANIA
BEZ KONTRASTU

CENA BADANIA
Z KONTRASTEM
 
 
 
 
 
TK GŁOWY
250 PLN
400 PLN
TK TWARZOCZASZKI
300 PLN
400 PLN
TK SZYI, KRTANI
300 PLN
400 PLN
TK KLATKI PIERSIOWEJ
300 PLN
400 PLN
TK KLATKI PIERSIOWEJ (NISKODAWKOWE)
150 PLN
-
  TK JAMY BRZUSZNEJ
300 PLN
400 PLN
TK MIEDNICY MAŁEJ
300 PLN
400 PLN
TK JAMY BRZUSZNEJ + MIEDNICY MAŁEJ
500 PLN
600 PLN
TK KOŚCI SKRONIOWYCH
350 PLN
450 PLN
TK ZATOK
300 PLN
400 PLN
TK KOŚCI / STAWU
350 PLN
450 PLN
TK KRĘGOSŁUPA (1 ODCINEK)
300 PLN
450 PLN
TK DODATKOWE JEDNEJ PRZESTRZENI MIĘDZYKRĘGOWEJ
100 PLN
100 PLN
TK POMIAROWE KOŃCZYN DOLNYCH
100 PLN
200 PLN
 
         
  ANGIOGRAFIA  
Z KONTRASTEM
 
 
ANGIO TK GŁOWY
 
500 PLN
 
 
ANGIO TK TĘTNIC DOMÓZGOWYCH
 
500 PLN
 
  ANGIO TK AORTY BRZUSZNEJ  
500 PLN
 
  ANGIO TK AORTY PIERSIOWEJ  
500 PLN
 
  ANGIO TK AORTY BRZUSZNEJ I PIERSIOWEJ  
650 PLN
 
  ANGIO TK TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH  
700 PLN