BIOPSJA CIENKOIGŁOWA

Czym jest biopsja aspiracyjna?

Jest to zabieg o charakterze diagnostycznym.

Na czym polega zabieg?

Polega on na pobraniu materiału cytologicznego z nakłuwanej zmiany w postaci zawiesiny komórek w kropli krwi poprzez wprowadzon± do zmiany cienk± igłę z wykorzystaniem podciśnienia w strzykawce podł±czonej do igły (aspiracja podciśnieniowa). Metod± ta nakłuwa się zmiany ogniskowe (guzy) oraz torbielowate prawie wszystkich narz±dów ciała. W przypadku zmian dostępnych badaniem palpacyjnym (duże zmiany w powłokach skórnych i gruczołach piersiowych) zabieg ten można wykonać bez kontroli USG lub tomografii komputerowej. W przypadku zmian małych (kilkumilimetrowych) zabieg przeprowadza się wspólnie z lekarzem radiologiem, który określa położenie zmiany przy pomocy USG lub tomografii komputerowej.

 

Jaka jest procedura zabiegu?

Zabieg (nakłucie zmiany i aspiracja materiału) trwa od 10 do 15 sekund, jest bardzo mało inwazyjny, nie wymaga specjalnego przygotowania i znieczulenia. najczęściej również jest bezbolesny.
Uzyskany w czasie biopsji materiał cytologiczny jest diagnozowany metod± mikroskopow±.

Jakie s± efekty diagnostyki?

Formułowane w oparciu o t± metodę rozpoznanie często rozstrzyga o charakterze choroby, a w innych przypadkach wskazuje inne metody diagnostyczne, w oparciu o które będzie postawione ostateczne rozpoznanie.

Czas oczekiwania na wynik: od 7 do 14 dni roboczych*

*jest to związane z wysok± różnorodności± i specyfik± pobieranego materiału komórkowego, co wydłuża okres oczekiwania, aby diagnoza była jak najdokładniejsza.

Kto wykonuje zabieg?

Zabieg wykonuje specjalista patomorfolog lek. med. Artur Pasek oraz lel.med Łukasz Fila.