BIOPSJA - PRYWATNIE


BIOPSJA CIENKOIGŁOWA

Czym jest biopsja aspiracyjna?

Jest to zabieg o charakterze diagnostycznym.

Na czym polega zabieg?

Polega on na pobraniu materiału cytologicznego z nakłuwanej zmiany w postaci zawiesiny komórek w kropli krwi poprzez wprowadzoną do zmiany cienką igłę z wykorzystaniem podciśnienia w strzykawce podłączonej do igły (aspiracja podciśnieniowa). Metodą ta nakłuwa się zmiany ogniskowe (guzy) oraz torbielowate prawie wszystkich narządów ciała. W przypadku zmian dostępnych badaniem palpacyjnym (duże zmiany w powłokach skórnych i gruczołach piersiowych) zabieg ten można wykonać bez kontroli USG lub tomografii komputerowej. W przypadku zmian małych (kilkumilimetrowych) zabieg przeprowadza się wspólnie z lekarzem radiologiem, który określa położenie zmiany przy pomocy USG lub tomografii komputerowej.

Jaka jest procedura zabiegu?

Zabieg (nakłucie zmiany i aspiracja materiału) trwa od 10 do 15 sekund, jest bardzo mało inwazyjny, nie wymaga specjalnego przygotowania i znieczulenia. najczęściej również jest bezbolesny. Uzyskany w czasie biopsji materiał cytologiczny jest diagnozowany metodą mikroskopową.

Jakie są efekty diagnostyki?

Formułowane w oparciu o tą metodę rozpoznanie często rozstrzyga o charakterze choroby, a w innych przypadkach wskazuje inne metody diagnostyczne, w oparciu o które będzie postawione ostateczne rozpoznanie.

Czas oczekiwania na wynik: od 7 do 14 dni roboczych*

*jest to związane z wysoką różnorodnością i specyfiką pobieranego materiału komórkowego, co wydłuża okres oczekiwania, aby diagnoza była jak najdokładniejsza.

Kto wykonuje zabieg?

Zabieg wykonuje specjalista patomorfolog lek. med. Artur Pasek oraz lek. med.Dorota Brzostowska.


BIOPSJA ASPIRACYJNA CIENKOIGŁOWA
CENA ZABIEGU / PLN
BIOPSJA ASPIRACYJNA CIENKOIGŁOWA
160
BIOPSJA CIENKOIGLOWA POD KONTROLA USG
220